Centralne Smarowanie

Firma UTECH TECHNICS jest dystrybutorem układów smarowania  firmy SKF (Vogel), które są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu.

Zastosowanie układów centralnego smarowania daje wiele korzyści spośród których wymienić można:

 • zwiększenie efektywności poprzez zmniejszenie czasu przestojów maszyn a także zwiększenie ich wydajności oraz prędkości
 • obniżenie kosztów operacyjnych dzięki oszczędności energii, ograniczenie ilości potrzebnych części zamiennych oraz środka smarnego, zmniejszenie nakładów na obsługę dzięki ograniczeniu nakładu pracy operatora
 • zmniejszenie zużycia części maszyn dzięki regularnemu i automatycznemu dodowaniu precyzyjnie odmierzonych dawek środka smarnego w krótkich odstępach czasu podczas pracy urządzenia
 • wyeliminowanie zjawiska przesmarowywania lub niewystarczającego smarowania
  w miejscach o trudnym dostępie
 • brak zanieczyszczenia smaru
 • zwiększenie bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu pracy operatora w pobliżu pracujących maszyn w trudnodostępnych lub niebezpiecznych miejscach (piece, dźwigi, fabryki chemiczne, itp.)
 • wpływ na czystość ogólną: brak wycieków precyzyjnie dozowanego środka smarnego wokół maszyny, które mogłyby być przyczyną wypadków lub zanieczyszczenia produktów
 • korzystny wpływ na środowisko naturalne dzięki ograniczeniu ilości stosowanych środków smarnych

 

Oferujemy Państwu pełną gamę produktów oraz usług w zakresie układów centralnego smarowania. Doświadczona kadra prowadzi działania począwszy od doradztwa, poprzez  projektowanie, sprzedaż
i montaż aż do diagnostyki i serwisu urządzeń włącznie.

Oferowane przez nas urządzenia i systemy pozwalają na realizację układów obejmujących od jednego do kilkuset punktów smarnych. Środkami smarnymi dozowanymi przez układy mogą być oleje oraz smary.

Spośród urządzeń i układów smarowania najpopularniej stosowane są:

Smarownice jednopunktowe przeznaczone do automatycznego smarowania pojedynczych punktów smarnych.

Smarownice jednopunktowe produkowane są w wersji z napędem pneumatycznym - LAGD lub
z napędem elektrycznym – LAGE i dostarczane z różnego rodzaju smarami dobieranymi odpowiednio do zastosowania.

Bardziej rozbudowane smarownice typu LAGD400 i LAGD1000  mogą smarować do kilkunastu punktów jednocześnie.

 

Jednoliniowe układy smarowania -  SKF MonoFlex, które przeznaczone są do smarowania maszyn
i urządzeń o dość zwartej budowie i niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny.

Układy jednoliniowe mogą być stosowane zarówno w przypadku małej jak i dużej ilości punktów do których należy doprowadzać srodek smarny.

Tego typu systemy smarowania wykorzystuje się głównie do okresowego smarowania: obrabiarek,  maszyn w przemyśle tekstylnym, spożywczym, drzewnym, drukarskim i samochodowym.

Zaletami układów smarowania jednoliniowego są:

 • niskie koszt elementów i zabudowy
 • prosta budowa i obsługa
 • możliwość zmiany dawkowania środka smarnego w istniejącym układzie
 • możliwość łatwej rozbudowy układu
 • różnorodność wariantów i typów

Progresywne układy smarowania, które przeznaczone są do podawania olejów i smarów do urządzeń posiadających od kilku do ponad setki punktów smarnych o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Układy takie mogą pracować okresowo lub w sposób ciągły.

W układach progresywnych pompa podaje smar ze zbiornika do linii zasilającej rozdzielacz pierwszego rzędu, który rozdziela go do rozdzielaczy drugiego ( i kolejnych) rzędów a z ich wyjść bezpośrednio do punktów smarnych. Rozdzielacz progresywny jest rozdzielaczem tłoczkowym
w którym wszystkie sekcje podają określone dawki smaru kolejno po sobie. Takie działanie pozwala na monitorowanie smarowania wszystkich punktów ponieważ zablokowanie którejkolwiek linii smarującej powoduje zatrzymanie rozdzielacza.

Ilość dozowanego środka smarnego reguluje się poprzez odpowiednie ustawianie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami pompowania do czasu pompowania tego środka

Zaletami układów progresywnych są:

 • stosunkowo niski koszt układu
 • łatwa kontrola pracy całego układu z sygnalizacją nieprawidłowego działania
 • prosta budowa i obsługa
 • niezawodność systemu
 • mała wrażliwość na zmiany temperatury
 • precyzyjne dawkowanie środka smarnego
 • wysokie ciśnienia pracy
 • modułowa budowa umożliwiająca rozbudowę
 • różnorodność wariantów i typów

Natryskowy system smarowania przeznaczony do smarowania otwartych punktów smarowniczych takich jak otwarte przekładnie zębate, przekładnie łańcuchowe, bieżnie napędowe, prowadnice, liny itp. Układy natryskowe przeznaczone są do podawania ściśle określonej dawki środka smarnego bezpośrednio na wysokoobciążoną powierzchnię roboczą elementu przy użyciu sprężonego powietrza. Ilość dozowanego środka smarnego reguluje się poprzez odpowiednie ustawianie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi natryskiwaniami do czasu natryskiwania tego środka.

Zaletami natryskowego systemu smarowania są:

 • wysoka precyzja miejsca dawkowania środka smarnego
 • wysoka niezawodność systemu
 • możliwość monitorowania pracy każdej dyszy
 • wysokie ciśnienia pracy
 • mała wrażliwość na zmiany temperatury
 • prosta obsługa i regulacja

 

Impulsowe układy smarowania, które przeznaczone są do podawania małej ilości środka smarnego w ściślke określone miejsce i w określonym czasie. Produkowane pompy pozwalają na jednoczesne smarowanie do 6 punktów smarnych. Układy impulsowe najczęściej używane są do smarowania łańcuchów o wolnoobrotowych napędach, rolek transportowych, prowadnic oraz bieżni rolek W układach impulsowych używane są pompy tłoczkowe z elektromagnetycznym napędem tłoczka. Tłoczek przemieszczając się podaje ściśle określone dawki środka smarnego do umieszczonych w punktach smarnych dysz lub szczotek smarujących

Zaletami impulsowych układów smarowania są:

 • wysoka precyzja miejsca dawkowania
 • proste monitorowanie systemu
 • niezawodność systemu
 • mała wrażliwość na zmiany temperatury
 • mała ilość środka smarnego pozostająca w układzie

 

 

Kontakt

mgr inż. Andrzej Wiraszka
tel.: 41 246 25 94

mobile: 660 501 703
e-mail: andrzej.wiraszka@utech.biz.pl

 

Nasi partnerzy