Dozór techniczny maszyn technicznychJakie maszyny podlegają dozorowi technicznemu?

Głównym celem dozoru technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka wypadków mających miejsce w czasie pracy. Profesjonalnemu sprawdzeniu podlegają różne grupy maszyn. O jakie konstrukcje chodzi? I jaka jest podstawa prawna? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Dozór techniczny a polskie prawo

Informacje dotyczące dozoru technicznego są zawarte m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 poz. 1468), wydanemu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 ze zm.).

Rozporządzenie to zawiera dane dotyczące rodzajów urządzeń podlegających sprawdzeniu, a także dotyczące form dozoru, jego zakresu oraz terminów – przegląd UDT Kielce.

 

Jakie maszyny podlegają dozorowi technicznemu?

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa, że maszyny podlegające dozorowi technicznemu to przede wszystkim:

  • urządzenia bezciśnieniowe, w tym zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych i przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących,
  • urządzenia ciśnieniowe, w tym zbiornik w agregacie gaśniczym, rurociągi przesyłowe, instalacja urządzeń węzła cieplnego, kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze >110 stopni, rurociągi technologiczne, instalacja zbiornikowa, zbiornik w agregacie sprężarkowym,
  • urządzenia transportu bliskiego: urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, dźwig budowlany, suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny, żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący, podest ruchomy załadowczy na pojeździe, schody ruchome, chodniki ruchome, dźwig osobowy,
  • urządzenia do odzyskiwania par paliwa, które służą do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy.