pompa ze smaremKlasyfikacja siłowników hydraulicznych

Układy hydrauliki siłowej są podstawą funkcjonowania wielu maszyn i urządzeń, a także licznych pojazdów. Ich działanie sprawdza się tam, gdzie konieczne jest szybkie przenoszenie znacznych sił koniecznych do przemieszczania elementów o dużej masie lub ich precyzyjnego pozycjonowania przy znikomej bezwładności. Systemy takie nie mogłyby jednak uzyskać potrzebnej efektywności bez odpowiednich efektorów. Rozwiązaniem stosowanym najszerzej są właściwe siłowniki hydrauliczne. W Kielcach ich wytwarzaniem i regeneracją zajmuje się firma Utech Technics, specjalizująca się w obsłudze branży metalowo-metalurgicznej. Przekonajmy się, jakie są typy siłowników.

 

Jakie są podstawowe rodzaje siłowników?

Siłowniki klasyfikuje się na podstawie rozmaitych kryteriów, jednak wśród najistotniejszych znajduje się różnicowanie przez dookreślenie sposobu ich działania. Najprostszymi konstrukcjami są siłowniki jednostronnego działania, w których wysunięcie tłoczyska następuje po wprowadzeniu czynnika do części cylindra znajdującej się od strony tłoka. Powrót do położenia pierwotnego odbywa się za sprawą nacisku odpowiedniej masy albo dzięki zadziałaniu sprężyny. Bardziej złożone są siłowniki dwustronnego działania, gdzie czynnik może trafiać do przestrzeni znajdujących się z obu stron tłoka. Daje to możliwość dowolnej zmiany miejsca, w którym będzie on ustawiony za sprawą kierowania czynnika do właściwej części się układu.

 

Co jeszcze różnicuje siłowniki?

Kluczowymi parametrami siłownika będzie uzyskiwana siła pchająca lub ciągnąca i pchająca, której wielkość wynika ze średnicy tłoka oraz ciśnienia czynnika, jakim zasilany jest dany układ. Niezwykle istotna będzie wielkość osiąganego skoku, czyli odległość, na którą może się wysunąć z cylindra tłoczysko. Pozostałymi charakterystykami są m.in. dopuszczalne wyboczenie czy sposób mocowania danego urządzenia. Warto też pamiętać, że poza klasycznymi konstrukcjami występują też siłowniki nurnikowe oraz teleskopowe, osiągające bardzo duże wartości skoku za sprawą swej modułowej budowy.