Dystrybucja układów smarowania

Jesteśmy dystrybutorem układów smarowania firmy SKF (dawniej Vogel), które są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu.

Oferujemy naszym klientom pełną gamę produktów oraz usług w zakresie układów centralnego smarowania. Zajmujemy się doradztwem, projektowaniem, sprzedażą, montażem, diagnostyką oraz serwisem urządzeń. Zapewniamy również rozwiązania nietypowych układów smarowania.

Oferowane przez nas urządzenia i systemy pozwalają na realizację układów obejmujących od jednego do kilkuset punktów smarnych. Środkami smarnymi dozowanymi przez układy mogą być oleje oraz smary.

Spośród urządzeń i układów smarowania najpopularniej stosowane są:

Smarownice jednopunktowe przeznaczone do automatycznego smarowania pojedynczych punktów smarnych. Produkowane są w wersji z napędem pneumatycznym - LAGD lub z napędem elektrycznym – TLSD i dostarczane z różnego rodzaju smarami dobieranymi odpowiednio do zastosowania.

Obiegowe systemy smarowania

Układy smarowania do samodzielnego montażu przez użytkownika dostarczane są w kompletach zawierających pompy typu TLMP oraz wszystkie niezbędne elementy. Układy te mogą podawać smar do większej ilości punktów smarowych. W zależności od wersji obsługują od 1 do 8 lub 18 punktów smarowych.

Jednoliniowe układy smarowania SKF MonoFlex przeznaczone są do smarowania maszyn
i urządzeń o dość zwartej budowie i niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny. Mogą być stosowane zarówno w przypadku małej jak i dużej ilości punktów do których należy doprowadzać środek smarny. Tego typu systemy wykorzystuje się głównie do okresowego smarowania: obrabiarek, maszyn w przemyśle tekstylnym, spożywczym, drzewnym, drukarskim i samochodowym.

Progresywne układy smarowania przeznaczone są do podawania olejów i smarów do urządzeń posiadających od kilku do ponad setki punktów smarnych o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Układy takie mogą pracować okresowo lub w sposób ciągły. W układach progresywnych pompa podaje smar ze zbiornika do linii zasilającej rozdzielacz pierwszego rzędu, który rozdziela go do rozdzielaczy drugiego ( i kolejnych) rzędów, a z ich wyjść bezpośrednio do punktów smarnych. Rozdzielacz progresywny jest rozdzielaczem tłoczkowym, w którym wszystkie sekcje podają określone dawki smaru kolejno po sobie. Takie działanie pozwala na monitorowanie smarowania wszystkich punktów, ponieważ zablokowanie którejkolwiek linii smarującej powoduje zatrzymanie rozdzielacza. Ilość dozowanego środka smarnego reguluje się poprzez odpowiednie ustawianie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi cyklami pompowania do czasu pompowania tego środka.

Natryskowy system smarowania przeznaczone są do smarowania otwartych punktów smarowniczych takich jak: otwarte przekładnie zębate, przekładnie łańcuchowe, bieżnie napędowe, prowadnice, liny. Układy tego typu przeznaczone są do podawania ściśle określonej dawki środka smarnego bezpośrednio na wysokoobciążoną powierzchnię roboczą elementu przy użyciu sprężonego powietrza. Ilość dozowanego środka smarnego reguluje się poprzez odpowiednie ustawianie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi natryskiwaniami do czasu natryskiwania tego środka.

Obiegowe systemy smarowania przeznaczone są najczęściej do smarowania punktów smarowych które wymagają jednoczesnego intensywnego chłodzenia oraz odprowadzania zanieczyszczeń. W układach tych jako środek smarowy używany jest zazwyczaj olej.

Impulsowe układy smarowania przeznaczone są do podawania małej ilości środka smarnego w ściśle określonym czasie i miejscu. Produkowane pompy pozwalają na jednoczesne smarowanie do 6 punktów smarnych. Układy impulsowe najczęściej używane są do smarowania łańcuchów o wolnoobrotowych napędach, rolek transportowych, prowadnic oraz bieżni. W układach impulsowych używane są pompy tłoczkowe z elektromagnetycznym napędem tłoczka. Tłoczek przemieszczając się podaje ściśle określone dawki środka smarnego do umieszczonych w punktach smarnych dysz lub szczotek smarujących.

  • Centralne smarowanie

Kontakt

ul. Olszewskiego 19A
Hala Singapur
25-663 Kielce

BIURO:
tel.: 41 345 09 50, 41 246 25 90

fax: 41 246 25 99
e-mail: biuro@utech.biz.pl

Nasi partnerzy