Wykonawstwo przeglądów UDT

Wykonujemy przeglądy. Ogólne warunki eksploatacji, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych, formy dozoru technicznego i terminy wykonywania Przeglądów Konserwacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Zajmujemy się wykonywaniem Przeglądów Konserwacyjnych:

  • żurawi stałych oraz przenośnych (HDS)
  • wózków jezdniowych podnośnikowych
przeglądy udt 2
  • Przeglądy UDT

Kontakt

ul. Olszewskiego 19A
Hala Singapur
25-663 Kielce

BIURO:
tel.: 41 345 09 50, 41 246 25 90

fax: 41 246 25 99
e-mail: biuro@utech.biz.pl

Nasi partnerzy