Realizacje hydrauliczne i pneumatyczne

Prezentujemy przykładowe realizacje hydrauliczne i pneumatyczne. Przedstawiamy rozwiązania, które pozwoliły nam uzyskać precyzyjne działanie siłowników hydraulicznych. Nasze prace polegały na modernizacji już istniejącego siłownika, a także na zaprojektowaniu i wykonaniu nietypowego urządzenia wykonawczego. Dokładny zakres podjętych przez nas działań przedstawiamy poniżej.

Produkcja nietypowego siłownika hydraulicznego

  • Rozwiązanie:
  • Wybrane dane techniczne:

Siłownik został zaprojektowany i wykonany w oparciu o uzgodnienia z klientem. Jego konstrukcja przygotowana była pod montaż serwo zaworu sterującego kierunkiem przepływu i przetwornika przemieszczenia liniowego (liniału).

Średnica tłoka: 42 mm

Średnica tłoczyska: 32 mm

Skok tłoka: 150 mm

Ciśnienie nominalne: 24 MPa

Maksymalna prędkość tłoka: 10 m/s

Częstotliwość pracy: 10 Hz

Modernizacja i regeneracja nietypowego siłownika hydraulicznego

  • Problem klienta:
  • Rozwiązanie:
  • Wybrane dane techniczne:

Klient miał problem z zatarciem tłoka oraz uszkodzeniem tłoczyska. Zlecił nam przystosowanie siłownika pod inny przetwornik przemieszczenia liniowego (liniał) związanego ze zmianą systemu pomiarowego.

Wykonaliśmy modernizację systemu uszczelnień tłok – cylinder, modernizację cylindra pod inny przetwornik przemieszczenia liniowego (liniału), a także regenerację tłoczyska.

Średnica tłoka: 70 mm

Średnica tłoczyska: 50 mm

Skok tłoka: 250 mm

Ciśnienie nominalne: 24 MPa

Maksymalna prędkość tłoka: 15 m/s

Częstotliwość pracy: 20 Hz

Modernizacja prasy hydraulicznej

Problem klienta
Klient miał następujące potrzeby:

  • doprowadzenie maszyny do zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa - między innymi z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE,
  • przyspieszenie cyklu pracy o 15%,

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompletny układ hydrauliczny prasy z zastosowaniem zespołu pomp z pompą hydrauliczną o zmiennej wydajności, których maksymalna wydajność jest większa o 25% względem wydajności dotychczas używanych pomp. Zastosowanie w układzie hydraulicznym rozdzielaczy proporcjonalnych sterowanych elektrycznie pozwoliło na płynną realizację startu i zatrzymania ruchu suwaka prasy oraz zwiększenie jego maksymalnej szybkości. Zastosowanie pomp hydraulicznych o zmiennej wydajności dodatkowo poprawiło efektywność energetyczną zasilacza. Do sterowania pracą prasy zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy układ sterowania z panelem operatorskim. Wyremontowaliśmy siłownik hydrauliczny prasy oraz wykonaliśmy nowy stół do pozycjonowania detalu. Ponadto wyposażyliśmy prasę w nowe osłony z kurtynami bezpoieczeństwa zatrzymującymi maszynę po wejściu obsługi w strefę niebezpieczną.

Wybrane dane techniczne

Maksymalna siła nacisku prasy - 40 T
Wydajność pomp hydraulicznych - 0 - 115 dm^3/min + 5,5 dm^3/min
Maksymalne ciśnienie pracy - 20 MPa
Moc silników napędowych - 30 kW
Napięcie zasilające - 3 x 400V, 50 Hz "

Utworzenie zasilacza hydraulicznego

Problem klienta
Klient miał potrzebę zwiększenia wydajności maszyn co związane było z koniecznością zwiększenia wydajności centralnego zasilacza hydraulicznego przeznaczonego do napędu tych maszyn.

Rozwiązanie
Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompletny zasilacz hydrauliczny z zastosowaniem pomp hydraulicznych o zmiennej wydajności, których maksymalna wydajność jest większa o 25% względem wydajności dotychczasowego zasilacza. Zastosowanie pomp hydraulicznych o zmiennej wydajności dodatkowo poprawiło efektywność energetyczną zasilacza. Do sterowania pracą zasilacza zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy układ sterowania. Zasilacz oraz układ sterowania zamontowaliśmy i uruchomiliśmy u klienta.

Wybrane dane techniczne
Pojemność zbiornika oleju - 2500 dm^3
Wydajność pomp hydraulicznych - 395 + 205 + 117 dm^3/min
Nominalne ciśnienie pracy - 12 MPa
Maksymalne ciśnienie pracy - 16 MPa
Moc silników napędowych - 75 + 55 kW
Napięcie zasilające - 3 x 400V, 50 Hz "

Kontakt

ul. Olszewskiego 19A
Hala Singapur
25-663 Kielce

BIURO:
tel.: 41 345 09 50, 41 246 25 90

fax: 41 246 25 99
e-mail: biuro@utech.biz.pl

Nasi partnerzy