Realizacje napędów i sterowania

Poniżej prezentujemy wybrane opisy wykonanych przez nas zasilaczy hydraulicznych. W naszym portfolio znajdują się projekty takie jak: realizacja stołu technologicznego do rozładunku owoców od podstaw , jak również wykonanie systemu sterowania linii technologicznej.

Wykonanie układu napędu do stołu technologicznego służącego do rozładunku owoców

 • Problem klienta:
 • Rozwiązanie:
 • Wybrane dane techniczne:

Zlecenie polegało na stworzeniu układu napędu i sterowania urządzenia do rozładunku owoców metodą tzw. „suchą” dla różnych gabarytów i ciężaru pojazdów oraz transportu owoców do dalszego przetwarzania. Dopuszczalny czas rozładunku i transportu owoców wynosił 30 minut.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompletny układ napędu i sterowania elektrohydraulicznego urządzenia do rozładunku owoców połączonego z transporterami przenoszącymi owoce oraz odpadki. Rozładunek odbywał się w wyniku pochylenia pojazdu i wysypania owoców do kosza zsypowego. Proces był sterowany i kontrolowany ze sterowni. Maksymalny czas rozładunku i transportu owoców wynosił 20 minut.

Nośność – 50 ton

Wymiary urządzenia:

 • długość pochylni – 15,5 m
 • długość pokrywy kosza – 5,2 m
 • szerokość – 3,5 m

Maksymalny kąt nachylenia pochylni – 25º

Maksymalny kąt nachylenia pokrywy kosza zsypowego – 65º

Modernizacja linii technologicznej

 • Problem klienta:
 • Rozwiązanie:
 • Wybrane dane techniczne:

Naszym zadaniem było wykonanie modernizacji układu sterowania urządzenia do poziomego transportu i precyzyjnego pozycjonowania na różnych wysokościach prętów wychodzących z pieca przemysłowego, a następnie precyzyjne umieszczanie ich w elemencie chwytnym następnego urządzenia linii technologicznej.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kompletny układ sterowania elektrohydraulicznego urządzenia, zintegrowanego z linią technologiczną, z systemem operatorskim służącym m. in. do precyzyjnego zadawania wysokości pozycjonowania prętów zależnych od ich średnic.

Wymiary urządzenia:

 • długość – 8 m
 • szerokość – 2 m

Wymiary prętów:

 • długość – 6 m
 • średnica min – 10 mm

średnica max – 50 mm

Opracowanie i wykonanie hydraulicznego napędu klapy procesowej

 • Problem klienta:
 • Rozwiązanie:
 • Wybrane dane techniczne

Klient zlecił nam opracowanie i wykonanie napędu hydraulicznego klapy procesowej pracującej w linii przenośników taśmowych. Zadaniem napędu jest precyzyjne dawkowanie materiału na przenośnik nr 1 wyposażony w wagę. Nadmiar dostarczanego materiału przekierowywany na przenośnik taśmowy nr 2. Ważnym elementem jest automatyczne przekierowanie całej ilości podawanego materiału na przenośnik 2 w sytuacji awaryjnej np. w wyniku zaniku napięcia na zasilaczu hydraulicznym.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy układ hydrauliczny oraz siłownik specjalny z dokładnym analogowym pomiarem wysunięcia.

Układ hydrauliczny:

Zbiornik oleju: 50 dm3.

Moc silnika: 3kW.

Pompa hydrauliczna: zębata: 12 dm3/min.

Akumulator hydrauliczny: 3 dm3.

Układ doładowania akumulatora z programowalnym czujnikiem ciśnienia oleju.

Maksymalne ciśnienie pracy: 16 MPa.

Zasilacz hydrauliczny umieszczony w szafie stalowej ochronnej.

Blok zaworowy sterujący montowany w pobliżu siłownika hydraulicznego.

Układ zaworów przy zaniku napięcia sterującego wymusza przemieszczenie siłownika hydraulicznego w skrajne położenie w wyniku tego następuje przekierowanie całego materiału na przenośnik nr 2.

Siłownik hydrauliczny:

Średnica tłoka: 60 mm

Średnica tłoczyska: 36 mm

Skok tłoka: 350 mm

Ciśnienie nominalne: 24 MPa

Maksymalna prędkość tłoka: 2 m/s

Liniowy analogowy czujnik wysunięcia siłownika.

Kontakt

ul. Olszewskiego 19A
Hala Singapur
25-663 Kielce

BIURO:
tel.: 41 345 09 50, 41 246 25 90

fax: 41 246 25 99
e-mail: biuro@utech.biz.pl

Nasi partnerzy